Ansökningsprocessen - UPH Academy
UPH Academy logo

Ansöknings-processen

Du ansöker enkelt via vårt formulär och blir därefter uppringd för muntlig genomgång. Därefter börjar din resa till ett nytt yrke.

Har du inte blivit uppringd inom 48h (2 arbetsdagar), vänligen kontakta oss på .

 

SKICKA IN DIN ANSÖKAN TILL OSS
Grundinformation
Skola & Erfarenheter
Fyll i vilken typ av djurvana du har*
Uppskattningar
Erfarenhet från tävling
Jag är motiverad
Jag är målinriktad
Jag har en plan efter avslutad utbildning
Jag är strukturerad
Jag har referenser
Jag har social kompetens
Jag är förberedd för eftergymnasiala studier
Jag har ett kontaktnät bland djurägare
Eventuellt mer information om dig själv
Godkänn

Villkor för utbildningar

Anmälan är bindande
Registreringsbrev skickas ut inom två (2) veckor efter ansökan.

Vi förbehåller oss rätten att ställa in utbildning vid för lågt deltagarantal.
UPH tar ej något försäkringsansvar för deltagares person eller tillhörigheter.

Kriterier för antagande till utbildning
Terapeututbildning för behandling av människa: minst 20 år gammal och viss arbetslivserfarenhet.
Terapeututbildning för behandling av djur: minst 19 år gammal. Avslutad gymnasial utbildning.

Anmälan och betalning
Anmälan görs via hemsidan, efter godkännande av UPH:s villkor samt genom att all obligatorisk information såsom; namn, adress, e-mailadress, telefon, personnummer, information om dig själv och din bakgrund fyllts i. Vid mottagande av registreringsbrev ska anmälningsavgiften om 500 kr, betalas in på Bankgiro 643-2942. Detta är en administrativ kostnad utöver terminsavgiften.

Terminsavgift betalas senast 60 dagar före terminsstart till Bankgiro 643-2942. Terminsavgifterna erläggs sedan löpande senast 60 dagar före varje termins början. Vid utebliven betalning äger UPH rätt att avbryta utbildningen, och hela beloppet förfaller till omedelbar betalning.

Anmälan är bindande efter antagningen registrerats och urvalsprocessen är klar. Detta sker senast en vecka efter sista antagningsdatum. Skulle man vilja avsäga sin plats måste detta ske en vecka efter sista ansökningsdatum för respektive utbildning. Därefter uppstår betalningsplikt på de antal terminer som sökande har ansökt för. Betalning ska erläggas i den följd utbildningen skulle löpt.

Av- och ombokning av utbildning
Anmälningsavgift återbetalas ej vid avbokning. Vid avbokning efter urvalsprocess och antagning skall full utbildningsavgift för samtliga kommande terminer erläggas. Avbokning efter utbildningsstart godkänns inte. Full utbildningsavgift för hela utbildningen ska erläggas oavsett orsak till avbrytande i studier och oavsett när eventuellt studieuppehåll eller studiepaus uppstår. Dvs att vid ev studiepaus så upphör inte betalningsplikten utan den kvarstår i den takt som utbildningen skulle ha fullföljts från startdatum. Däremot har eleven rätt att slutföra sina studier i samma utbildning vid senare tillfälle i annan klass utan att erlägga extra terminsavgift om denna redan är inbetald. Detta förutsatt att utbildningen startar vid tidpunkten för återupptagande.

Utbildningslitteratur
Utbildningslitteratur som är obligatorisk ingår i utbildningspriset. Vi reserverar oss för eventuella ändringar i tryckt material såsom innehåll, tider och priser samt på vår webbsida.