FAQ - UPH Academy
UPH Academy logo

FAQ

När man ska göra ett nytt yrkesval i livet så uppstår det många frågor. Läs våra vanligaste frågeställningar från blivande elever.

 

Vad är en KU-utbildning?

Konst och kulturutbildning m vissa andra utbildningar är en form av fristående utbildningar som staten stödjer på olika sätt. Dessa utbildningar granskas och kvalitetssäkras av MYH. Utbildningarna riktar sig till vuxna och finns inom många olika områden konst, musik, dans, teater, design, mode, hantverk, media, flyg, djurvård, hälsa och friskvård m.fl. De är högskoleförberedande, vilket innebär att de förbereder för vidare studier på konstnärliga utbildningar inom högskolan. Andra kompletterande utbildningar är yrkesutbildningar som leder till ett yrke, till exempel flyginstruktör, frisör, massageterapeut och florist.

Hur fungerar det med egen praktik?

Till en början så praktiserar du hemma på vänner och bekantas djur med journalföring direkt i vår lärportal. Allt eftersom du blir säkrare skaffar du dig praktikkunder i din omgivning för att slutligen börja praktisera hos företag och instanser. Din veterinär praktik bör du göra så sent som möjligt i din utbildning. Tänk på att ansöka om praktikplats i mycket god tid. Mellan varje seminarie ska ni lämna in 5 st journaler.

Vad krävs av mig som elev?

A och O är närvaro både online och vid praktiska studier. Om saker och ting händer så vi har resurser i form av åtgärdsplaner. Det är dock viktigt att komma ihåg att studietakten och svårighetsgraden bygger på att ALLA elever lägger ner den tid som krävs hemma. De flesta klarar av ett deltidsarbete upptill.

Vilka lärare kan vad?

Våra utbildningar bygger på ett väldokumenterat material och lång yrkeserfarenhet från ledningen i skolan och professionella yrkesutövare. Alla lärare kan hålla de flesta lektioner men vi delar upp lektionerna efter yrkesspecialitet och sakkunskap. Kan inte den ena läraren svara på en fråga så kan säkert någon av de andra göra det. Tillsammans har lärarna en enorm kompetens. Vi utbildar dock efter ett material som är själva produkten till utbildningen efter en speciell pedagogik som är framarbetad på respektive område.

Vad kan man arbeta som efter avslutad utbildning?

Under varje utbildning kan du läsa om vad du har för arbetsmöjligheter. Gemensamt har dock alla utbildningar med Djurvårdarkometens på utökad nivå, att du kan arbeta på klinik efteråt.

I Equiopat och Canineopat utbildningen får du dessutom utökade arbetskunskaper att använda på klinik iform av djupgående kunskaper inte minst i rehabilitering och biomekanik.

Vad finns på er anläggning?

På vår anläggning hittar du förutom skolverksamheten även

 • Rehabcenter för häst
 • Rehabcenter för hund
 • Veterinärklinik
 • Seminstation
 • Ridhus
 • Ovalbana
 • Passbana
 • Rakbana
 • Naturslingor
 • Boende i mindre lägenheter
 • Gym
 • Padelbanor