Engagerade lärare + statlig tillsyn - UPH Academy
UPH Academy logo

Engagerade lärare & statlig tillsyn

Det är viktigt i dagens läge att välja en kvalitetssäkrad utbildning som ger jobbmöjligheter. Våra utbildningar granskas av Myh, Myndigheten för yrkeshögskolan. UPH´s lärare är kända för sitt engagemang och sin höga kunskapsnivå. Vi jobbar med ämneslärare som är specialiserade på just sitt område.

UPH är kända för sin lärarkår som gör allt för att du ska tillgodogöra dig dina studier. Våra lärare tar sig an uppgiften att förmedla sina specialistkunskaper inom respektive ämne på ett engagerat och proffsigt sätt. För oss är det viktigt att lärandet blir kreativt och glädjefyllt.

Under drygt 10 år har vi kvalitetsgranskats av Myh. För oss är det viktigt att utbilda under statlig tillsyn. Det ger dig som elev en trygghet och oss som skola tydliga riktlinjer.