Djurvårdare Utbildning | UPH Academy
UPH Academy logo

Djurvårdare utökad nivå 2

En mer generell inriktning där du blir Djurvårdare på utökad nivå 2. Här läser du både häst och smådjur utan inriktning på friskvård och rehabilitering. Startar i augusti 2024 – platser finns kvar.

Kommande utbildningar!

Djurvårdare


Utbildningen sker på distans under 2 terminer med en online träff i månaden på 2 dagar samt 6 fysiska träffar med praktik på 3 dagar på plats i skolan. (första träffen en introduktionsdag på endast 1 dag)

Däremellan distansstudier med tillgång till mentor måndag-fredag. Utbildningen räknas som en omfattande utbildning där du själv bestämmer när du studerar vilket medför att många av våra elever kan jobba deltid upptill.

Vi de praktiska tillfällena praktiserar ni på vår toppmoderna anläggning som innehåller allt ni kommer arbeta med.

Utbildningsplan

Ladda ner kursplan här

Efter avslutad utbildning kan du jobba:

  • på veterinärklinik
  • med veterinär ute på fält
  • smådjursavdelningar
  • hästavdelningar

Prisuppgifter och övrig information

Pris per termin 37450 kr. Varje termin kan finansieras med 24 mån räntefritt av Human Finans. Läs mer
Terminsavgiften betalas senast 60 dagar före terminsstart. Anmälan för utbildning ska vara oss tillhanda senast den 15 maj. I samband med ansökan ska en anmälningsavgift betalas om 500kr. Anmälan är bindande.

Ladda ner utbildningsplanen ovan för att se utbildningens:

  • mål
  • omfattning
  • upplägg och organisation
  • urval, behörighetsbedömning och antagning
  • kvalitetssäkring

Antagna elever kan ansöka om avbetalningsplan hos UPH alt. räntefri finansiering via Human Finans.

Innehåll kursplan

Djurkunskap
Etologiska grundbegrepp samt våra sällskapsdjurs naturliga beteenden och behov. Kännedom om stereotypa beteendens orsaker samt domesticeringens inverkan på olika djurslag. Avel och reproduktion. Arternas skötsel och miljöbehov inklusive miljöberikning. Djurs påverkan av miljöomställningar och stress. Lagar och regler vid arbete med djur. 

Anatomi och fysiologi del 1 och 2
Anatomi och fysiologi del 1 – en översiktlig kurs om inre och yttre anatomi med betoning på rörelseapparaten inklusive jämförande anatomi mellan djurslag samt latinska termer och begrepp. 

Anatomi och fysiologi del 2 – översiktlig kurs om kroppens och cellernas uppbyggnad och funktion samt olika vävnader och organsystem ex. cirkulationen, andningsapparaten, matspjälkningsapparaten, urinvägarna och endokrina systemet, skillnader mellan djurslag. Latinska termer och begrepp.

Allmän sjukdomslära
Grundläggande sjukdomslära: sårläkningsprocessen samt immunförsvarets uppbyggnad och funktion. Olika smittämnen, smittvägar och övergripande smittskydd. Skador och läkningsförmåga i olika vävnader. Exempel på infektionssjukdomar hos de olika djurslagen. Veterinärmedicinsk terminologi inom ämnet. 

Djursjukvård 1 och 2
De vanligaste sjukdomarna i de olika organsystemen på hund, häst och katt med fokus på orsak, symtom, diagnos, behandling samt förebyggande åtgärder. Praktiska moment i sårvård. Profylaktiska metoder och akutsjukvård.

Vårdhygien
Hygien, smitta, smittspridning samt smittskydd. Vårdhygienens praktiska betydelse. Antibiotikaanvändning och antibiotikaresistens. Rengöring av utrustning och instrument inkl paketering och autoklavering. Hygienrutiner. Lagar och bestämmelser. Laboratorieteknik. 

Näringslära
Repetition av de matsmältningssystemen hos våra djurslag. Grundläggande näringslära och näringsbehov. Specialkostens betydelse på organfunktioner. Risker med felaktig utfodring. 

Djuromvårdnad
Omvårdnad av skadade och sjuka djur på klinik, djursjukhus eller i fält. Journalskrivning och upprättande av vårdprotokoll, praktisk tillämpning av inhämtad kunskap. Etik och moral i vårdarbetet. Hantering av patienter med särskilda behov. Förberedelse och efterarbete vid operationer samt vid olika typer av undersökningar. Röntgenteknik. Provtagning. Tystnadsplikt lagar och bestämmelser. Organisationer inom djursjukvården inkl djurförsäkringar. 

Rehabilitering av djur
Exempel på olika typer av rehabiliteringsmetoder och dess betydelse för läkprocessen. Träning i samband med rehabilitering för olika djurslag. Lagar och regler kring rehabilitering av djur.

Mål

Efter avslutad utbildning ska eleven ha: 

Goda kunskaper om grundläggande invärtes anatomi och ska kunna redogöra för smådjurens och hästens inre funktioner såsom cellen, cirkulations- och respirationsapparaten, endokrina apparaten, neuromuskulära funktioner samt matspjälknings- och utrensningsapparaten samt de olika nervsystemens byggnad och funktion. Ha goda kunskaper om osteologi och myologi. Kunna beskriva skelettets olika leder och uppbyggnad av dessa på ett bra sätt. 

Goda kunskaper i etologiska grundbegrepp samt våra sällskapsdjurs naturliga beteenden och behov. Kännedom om stereotypa beteendens orsaker samt domesticeringens inverkan på olika djurslag. Avel och reproduktion. Arternas skötsel och miljöbehov inklusive miljöberikning. Djurs påverkan av miljöomställningar och stress. Lagar och regler vid arbete med djur. 

Goda kunskaper i grundläggande sjukdomslära: sårläkningsprocessen samt immunförsvarets uppbyggnad och funktion. Olika smittämnen, smittvägar och övergripande smittskydd. Skador och läkningsförmåga i olika vävnader. Exempel på infektionssjukdomar hos de olika djurslagen. Veterinärmedicinsk terminologi inom ämnet. 

Goda kunskaper i de vanligaste sjukdomarna i de olika organsystemen på hund, häst och katt med fokus på orsak, symtom, diagnos, behandling samt förebyggande åtgärder. Praktiska moment i sårvård. Profylaktiska metoder och akutsjukvård. 

Goda kunskaper kring hygien, smitta, smittspridning samt smittskydd. Vårdhygienens praktiska betydelse. Antibiotikaanvändning och antibiotikaresistens. Rengöring av utrustning och instrument inkl paketering och autoklavering. Hygienrutiner. Lagar och bestämmelser . Laboratorieteknik. 

Kunskaper kring matsmältningssystemen hos våra djurslag. Grundläggande näringslära och näringsbehov. Specialkostens betydelse på organfunktioner. Risker med felaktig utfodring 

Läkemedelslära inkluderande olika läkemedels verkningsmekanismer och hantering av läkemedel, medicineringsteknik, lagar och regler, praktisk tillämpning. Examination i grundläggande läkemedelshantering D9. 

Goda kunskaper kring omvårdnad av skadade och sjuka djur på klinik, djursjukhus eller i fält. Journalskrivning och upprättande av vårdprotokoll, praktisk tillämpning av inhämtad kunskap. Etik och moral i vårdarbetet. Hantering av patienter med särskilda behov. Förberedelse och efterarbete vid operationer samt vid olika typer av undersökningar. Röntgenteknik. Provtagning. Tystnadsplikt lagar och bestämmelser. Organisationer inom djursjukvården inkl djurförsäkringar. 

Exempel på olika typer av rehabiliteringsmetoder och dess betydelse för läkprocessen. Träning i samband med rehabilitering för olika djurslag. Lagar och regler kring rehabilitering av djur.

Har du frågor?

Ansöknings-processen

Du ansöker enkelt via vårt formulär och blir därefter uppringd för muntlig genomgång. Därefter börjar din resa till ett nytt yrke.

FAQ

När man ska göra ett nytt yrkesval i livet så uppstår det många frågor. Läs våra vanligaste frågeställningar från blivande elever.

Finansiering

Vi samarbetar med Human Finans som erbjuder våra elever 24 månaders räntefri betalning per termin.