Mitt sto - UPH Academy
UPH Academy logo

Mitt sto

År 2020 öppnade UPH Academy Seminstation. Vi har öppet stationen april – början av augusti.

UPH Academy Seminstation

På UPH Academy finns stora vackra hagar, flera lösdrifter i fantastisk miljö, hingststall, veterinärmottagning, toppmodernt rehabcenter och en komplett träningsanläggning med stall, ridhus, utebana, travbana och fin naturslingor. Vi erbjuder våra kunder, både hästar och människor, denna fantastiska miljö i kombination med bästa möjliga service.

Betäcka mitt sto

Ditt sto kan betäckas på tre olika sätt hos oss.

Färsk sperma (AI) – artificiell insemination, det vill säga hingsten betäcker inte stoet naturligt, utan sperman samlas från en hingst som står på seminstationen. Sperman späds, undersöks och insemineringen sker sedan direkt. Denna metod ger allra bäst dräktighetsresultat.

Transportsperma (TAI) – sperman samlas, undersöks, späds och kyls på en annan hingststation och skickas kyld till en mottagarstation. Denna metod passar de flesta hingstar som har bra spermakvalitet.

Fryst sperma (FAI) – sperman samlas och fryses. Förvaring sker i behållare med flytande kväve. Fördelen med denna teknik är att sperman har mycket lång hållbarhet. Det finns exempel på hingstsperma som resulterat i levande föl så sent som 20 år efter att den samlats. Nackdelen är att metoden inte fungerar på alla hingstar. Dräktighetsresultaten är också sämre än vid övriga tekniker. Vid användning av fryst sperma behöver stoet insemineras mycket när inpå ägglossningen. Därför undersöks hon med täta mellanrum under brunsten, även nattetid.

Vad behöver jag göra innan resan till seminstationen?

  • Tempa stoet veckan innan
  • Stoet ska vara grundvaccinerad och därefter vaccinerad årligen mot hästinfluensa och enligt rekommendation mot stelkramp
  • I de fall stoet ska gå på bete eller i våra gräshagar ska hon vara avmaskad efter behov
  • Hon bör också vara relativt nyligen verkad eller skodd. Om stoet ska gå med andra ston i flock får hon inte ha bakskor, vi kan hjälpa till att ta av skor vid behov.
  • Ta med hästpass

Uppstallning på seminstationen

Du kan välja att köra stoet till seminstationen inför varje undersökning och inseminering, eller låta henne stå kvar på stationen. Om du väljer att köra hem stoet brukar det bli en resa varje eller varannan dag till seminstationen under brunsten, beroende på hingstval.

För ston som står kvar på stationen går det att välja mellan uppstallning på box med utevistelse i rasthage dagtid, eller bete dygnet runt i flock med andra ston. Alla ston fodras med Krafft Groov men du kan också ta med eget kraftfoder till ditt sto.

Om ditt sto ska insemineras med fryst sperma behöver hon stå uppstallad på box under betäckningsperioden eftersom undersökning sker flera gånger per dygn och även nattetid.

Det går bra att välja att lämna kvar stoet enbart under själva betäckningen, eller att låta henne gå kvar till dräktighetsundersökningen. Hon är välkommen att gå kvar till 30 dygns dräktighet, längre tids uppstallning enbart efter överenskommelse

Vi har öppet stationen april – början av augusti.