Canineopat utbildning | UPH Academy
UPH Academy logo

UPH Canineopat®

En omfattande utbildning där du blir rehabiliteringsterapeut på hund och Djurvårdare på nivå 2. Du lär dig omfattande anatomi och biomekanik samt sjukdomslära och rehabilitering. Kan samläsas med Friskvårdskonsulent hund. Startar i augusti 2024 – sista ansökningsdag 15 maj 2024.

Kommande utbildningar!

Canineopat

Utbildningen omfattar 40 veckor under 1 år varav ca 365 timmar är lärarledda. Utbildningen är uppbyggd med ett online- och ett fysiskt seminarium på plats, en gång per månad. Självstudier däremellan via lärportalen It´s learning med backup av mentor, arbetsuppgifter och utbildningsmaterial. Utbildningen innehåller föreläsningar av Canineopater® och veterinär bl a. Utbildningen innehåller även praktik hos veterinär. Utbildningen bedrivs som heltid.

Däremellan distansstudier med tillgång till mentor måndag – fredag. Utbildningen räknas som en omfattande utbildning där du själv bestämmer när du studerar. De flesta av våra elever kan jobba deltid upptill. 

Tentamen och diplomering sker efter varje godkänd kurs i behandlingsformerna vilket möjliggör en smidig övergång till ditt nya yrkesval. Certifiering sker dock efter sluttentamen.

OBS! Denna utbildning kan samläsas med Friskvårdskonsulent Hund under 1,5 år.

Vi de praktiska tillfällena praktiserar ni på vår toppmoderna anläggning som innehåller allt ni kommer arbeta med.

Utbildningsplan

Ladda ner kursplan här

Efter avslutad utbildning kan du till exempel jobba:

  • På veterinärklinik
  • Rehabcenter
  • Djuraffärer
  • Hundrelaterade tjänsteföretag
  • Starta eget

Prisuppgifter och övrig information

Utbildningen kostar 37 450 kr per termin. Praktik i rehabiliteringscenter samt vår egna veterinärklinik ingår. Varje termin kan finansieras av Human Finans från 610 kr i månaden 72 mån avbetalning eller 24 mån räntefritt. Läs mer

Anmälan för utbildning ska vara oss tillhanda senast 15 maj. I samband med ansökan ska en anmälningsavgift betalas in på 500kr. Urval görs därefter och antagningsbesked skickas ut. Finns det platser kvar efter sista ansökningsdatum tas elever in löpande därefter. Anmälan är bindande. Terminsavgiften betalas senast 60 dagar före terminsstart.  Antagna elever kan ansöka om avbetalningsplan hos UPH alt. Human Finans.

Ladda ner utbildningsplanen ovan för att se utbildningens:
-mål
-omfattning
-upplägg och organisation
-urval, behörighetsbedömning och antagning
-kvalitetssäkring

 

Innehåll kursplan

Anatomi och fysiologi
Invärtes anatomi: kroppens byggnad och inre funktioner såsom cellen, cirkulations- och respirationsapparaten, endokrina apparaten, neuromuskulära funktioner, matspjälknings- och utrensningsapparaten samt de olika nervsystemens byggnad och funktion.
Osteologi: detaljerade studier om djurets skelett och leder, beträffande byggnad och funktion.
Myologi: skelettmuskulaturens ursprung, fäste och funktion samt samspelet mellan antagonist och synergist. 

Biomekanik
Exteriöra avvikelser: begrepp och exteriöra avvikelsernas betydelse i rörelse.
Biomekanik: kroppens förutsättningar för rörelse, samspelet muskler och muskelgrupper i olika rörelsemoment.
Muskulära orsaker till rörelsestörningar: upptäcka och förstå händelseförloppet i rörelsestörningar.

Rehabilitering
Terapeutiska behandlingsmetoder som elektroterapi, ljusterapi och andra aktuella behandlingsmetoder på marknaden, teoretisk-praktisk användning samt inverkan på kroppen. Grunderna för rehabträning i vattentrask, på vibrationsplatta och i pool. Diagnosmetoder, behandlingsmetoder och konvalescensförlopp vid skador i hundens rörelseapparat. Praktisk utformning av rehab-program. Veterinärmedicinsk terminologi inom ämnet. Kännedom om när veterinärvård krävs. Grundkurs i läkemedelshantering – D9-kurs, ingår som en separat del av kursen rehabilitering. innehållande moment som läkemedelshantering, medicineringsteknik, regler, risker och förvaring av läkemedel. 

Praktik massage / rehab
Massageteknik. Stretching samt palpationsteknik. Praktisk användande av elektroterapi och ljusterapi samt val av korrekt behandlingsmetod. Hund i rörelse. Journalskrivning. Bedöma när veterinärvård krävs. Introduktion till rehabilitering i vattentrask, på vibrationsplatta och i pool. 

Företagsekonomi
Grundläggande företagsekonomi och coachning. Upprättande av affärsplan. 

Patologi
Grundläggande sjukdomslära. Hundens vanligast förekommande infektions- och inflammtions sjukdomar . Smittvägar och smittskydd. I samarbete med veterinär. 

Näringslära
Grundläggande näringslära – näringsämnen, vitaminer, mineraler och spårämnen. Hundens näringsbehov och näringsupptag. Foder och teorier kring utfodring av hund. 

Etologi
Beteendelära om hund. Hunden som enskild individ. Hunden i flock. Hunden och människan i samarbete. Tolkning av hundens kroppsspråk och signaler. Tyda olika felbeteenden.

Mål

Efter avslutad utbildning ska eleven ha:

Goda kunskaper om grundläggande invärtes anatomi och ska kunna redogöra hundens inre funktioner såsom cellen, cirkulations- och respirationsapparaten, endokrina apparaten, neuromuskulära funktioner samt matspjälknings- och utrensningsapparaten samt de olika nervsystemens byggnad och funktion. Ha goda kunskaper om osteologi och kunna redogöra för och namnge skelettets olika delar och muskel ursprung samt fästen. Kunna beskriva skelettets olika leder och uppbyggnad av dessa på ett bra sätt. 

Goda kunskaper om myologi och kunna namnge skelettmuskulaturens ursprung, fäste och funktion samt förstå samspelet mellan synergist och antagonist. 

Goda kunskaper om hur kroppens rörelsemuskulatur påverkar skelettet och leder och på så sätt få god förståelse för kroppens förmåga till rörelse och prestation. Förstå och väl kunna grundläggande orsaksdiagnostik kopplad till rörelseapparaten orsakad av muskulära dysfunktioner. 

Känna väl till de vanligaste och grundläggande sjukdomarna/ skadorna i leder och senor, muskulaturen samt skelettet. Känna väl till hur dessa vanligen behandlas utav veterinär. Kunna grundläggande smittskyddslära och veta precis hur man agerar i hundkontakter där det kan föreligga smittorisk. 

Kunna utföra UPH´s hundmassage, stretching, elektroterapi och ljusterapi på ett väl utfört sätt. Ha god förståelse och förmåga att förstå varje individs vårdbehov och kunna lägga upp väl anpassade behandlingsprogram. Ska visa ansvarstagande och god förståelse för yrket som UPH Canineopat® och kunna föra mycket tydliga och sakkunniga dialoger med kund. 

Goda kunskaper om hur en hund återanpassas efter skada och hur man förebygger nya likvärdiga skador. Ska väl kunna behärska användande och förstå påverkan av elektroterapi och ljusterapi. Ska känna till behandlingsformen shockwave/ stötvåg. Ska förstå och väl kunna ge hunden adekvat vård och veta när behandling av veterinär erfordras eller annan sakkunnig är lämplig. 

Grundläggande kunskaper i läkemedelshantering på utökad nivå 2. Innehållande moment som läkemedelshantering, medicineringsteknik, regler, risker och förvaring av läkemedel samt tillhörande praktiska färdigheter. 

Studenten ska ha goda kunskaper om hundens näringsbehov och förmåga att ta upp olika näringsämnen samt om de kommersiella foder som finns att tillgå. Studenten skall även känna till vitaminers och mineralers betydelse för hundens hälsa och välbefinnande. Studenten ska även känna till problem som kan uppstå vid felaktig utfodring och föreslå förändringar för att avhjälpa dessa. Studenten skall även känna till och kunna diskutera olika teorier som finns angående utfodring av hund. 

Kunna förstå grunderna i vad som krävs för att starta och driva ett företag. Ska upprätta en tydlig affärsplan med startbudget, resultatbudget, likviditetsbudget och marknadsplan i egen layout. 

Har du frågor?

Ansöknings-processen

Du ansöker enkelt via vårt formulär och blir därefter uppringd för muntlig genomgång. Därefter börjar din resa till ett nytt yrke.

FAQ

När man ska göra ett nytt yrkesval i livet så uppstår det många frågor. Läs våra vanligaste frågeställningar från blivande elever.

Finansiering

Vi samarbetar med Human Finans som erbjuder våra elever 24 månaders räntefri betalning per termin.