EquiCoach Utbildning | UPH Academy
UPH Academy logo

EquiCoach

Detta är en utbildning som vänder sig till dig som vill arbeta med friskvård för häst och ryttare. Du lär dig att hitta lösningar på eventuella problem och orsaken till dessa. Startar i augusti 2024 – platser finns kvar.

Kommande utbildningar!

Nästa tillgängliga utbildning startar i augusti 2023

Detta är en utbildning som vänder sig till dig som vill arbeta med friskvård för häst och ryttare. Du lär dig att hitta lösningar på eventuella problem och orsaken till dessa. Du lär dig behandla häst med massage och mobilisering samt ryttare och göra individanpassade träningsprogram plus att tillpassa korrekt utrustning för att lösa problemen från grunden.

Utbildningen är anpassad så du kan jobba med hela ekipaget och riktar sig till dig med ett speciellt intresse för friskvård, utrustning såsom sadelutprovning och träningsupplägg samt rehabilitering. Utbildningen är helt fokuserad kring att optimera hästen/ ryttarens välbefinnande och prestationsnivå. Dessutom blir du Djurvårdare på utökad nivå 2!

Utbildning som är upplagd på 4 terminer, och bedrivs på distans med 22 seminarium på vardera 4 dagar en gång i månaden* och däremellan distansstudier med tillgång till mentor måndag – fredag.

Du praktiserar i verkliga miljöer där du möter både ryttare och häst på alla nivåer.

Utbildningsplan

Ladda ner kursplan här

Efter avslutad utbildning kan du till exempel jobba:

  • På veterinärklinik
  • Ridskolor
  • Professionella stall
  • Ridsportbutiker
  • Som egen företagare

Prisuppgifter och övrig information

Utbildningen kostar 37 450 kr per termin. Utbildningen är under 4 terminer. varje termin kan finansieras via Human Finans från 610 kr i månaden 72 mån avbetalning eller 24 mån räntefritt. Läs mer

Anmälan för utbildning ska vara oss tillhanda senast 15 maj (efter 15 maj görs löpande antagning). Urval görs därefter och antagningsbesked skickas ut. Finns det platser kvar efter sista ansökningsdatum tas elever in löpande därefter. Anmälan är bindande. Terminsavgiften betalas senast 60 dagar före terminsstart.  Antagna elever kan ansöka om avbetalningsplan hos UPH alt. Human Finans.

Ladda ner utbildningsplanen ovan för att se utbildningens:

  • mål
  • omfattning
  • upplägg och organisation
  • urval, behörighetsbedömning och antagning
  • kvalitetssäkring

Innehåll kursplan

Anatomi och fysiologi
Kroppens och cellernas byggnad och funktion samt olika vävnader, organ och organsystem, tex blodcirkulationen, endokrina systemet, matspjälkningssystemet, nervsystemet och rörelseapparaten. Hästens skelettdelar, leder och ligament. Latinska namn, uppbyggnad och funktion. Musklernas namn på latin, ursprung, fäste och funktion på merparten av hästens muskler. 

Företagsekonomi
Grundläggande företagsekonomi och betalningsformer: Studenten ska få coaching för att kunna starta upp och komma igång med sin eventuella verksamhet. Upprättande av affärsplan. Kundbemötande och marknadsföring. 

Biomekanik
Begrepp och exteriöra avvikelsernas betydelse i rörelse. Upptäcka och förstå händelseförloppet i rörelsestörningar. Kroppens förutsättningar för rörelse, samspelet muskler och muskelgrupper i olika rörelsemoment. 

Ryttarpersonal trainer
Grundläggande begrepp inom konditionsträning, styrketräning, rörlighetsträning, balansoch koordinationsträning för människa. Utformning av individanpassade träningsupplägg för ryttare. Grundläggande kunskaper om de fysiologiska effekterna av träning. Hur man bedömer när det är olämpligt att rekommendera träning och istället ska hänvisa till läkare eller fysioterapeut. Grundläggande kunskaper kring sambandet mellan träning, energiomsättning och kostupplägg för människa. 

Sjukdomslära
Vanliga skador och sjukdomar i hästens rörelseapparat. Smittämnen, smittvägar och smittskydd. Skador och läkningsförmåga i olika vävnader. Några vanliga infektionssjukdomar hos häst samt deras orsak, diagnostik, behandling och profylax. Veterinärmedicinsk terminologi inom ämnet. 

Sadelutprovning
Grundläggande kunskaper i utprovning av sadlar. Teoretiska och praktiska genomgångar av sadlar och metod vid tillprovning. Ryttarens påverkan på ekipaget. Journalföring. 

Etologi
Etologiska grundbegrepp. Hästens sociala beteende, hästens ätbeteende och stereotypa beteenden hos häst, inlärningsmekanismer hos häst. 

Näringslära
Repetition om de viktigaste funktionerna i hästens matsmältningssystem. Grundläggande näringslära och hästens näringsbehov. Beräkning av foderstat och hullbedömning. Risker med felaktig utfodring.  

Praktik
Massageteknik för häst och människa. Stretching samt palpationsteknik. Häst i rörelse. Journalskrivning. Mobilisering. Bedöma när veterinärvård eller läkarvård krävs. Utvalda verktyg i manuell medicin. 

Mål

Efter avslutad utbildning:

Studenten ska ha omfattande kunskaper om hästens och människans anatomi och fysiologi. 

Studenten ska ha grundläggande kunskaper i hästens exteriör och exteriöra avvikelser. Studenten ska ha grundläggande kunskaper i kroppshållning och vanliga hållningsavvikelser hos människa. Studenten ska ha goda kunskaper om hästens och människans biomekanik samt kunna identifiera enkla muskulära orsaker till rörelsehämningar på häst och människa. 

Studenten ska ha grundläggande kunskaper i förfarande kring att starta företag. Studenten ska kunna upprätta en affärsplan. 

Studenten ska kunna utforma individanpassade träningsupplägg för ryttare. Studenten ska ha grundläggande kunskaper om begrepp inom konditionsträning, styrketräning, rörlighetsträning, balansoch koordinationsträning för människa. Studenten ska ha grundläggande kunskaper om de fysiologiska effekterna av träning. Studenten ska kunna bedöma när det är olämpligt att rekommendera träning och istället hänvisa till läkare eller fysioterapeut. Förstå sambandet mellan träning, energiomsättning och kostupplägg för människa. 

Studenten ska ha grundläggande kunskaper i allmän sjukdomslära. Studenten ska känna till vanliga skador och sjukdomar i hästens och människans rörelseapparat. Studenten ska ha kännedom om de vanligaste infektionssjukdomarna hos häst samt grundläggande kunskap om smittvägar och smittskydd. 

Studenten ska ha kunskap om sadelns uppbyggnad, stoppningar och de vanligaste sadelmärkena på marknaden. Studenten ska kunna tillpassa sadel efter hästens anatomi och användningsområde. Kunna föra journal vid sadelutprovning. 

Studenten ska ha grundläggande förståelse om hästens sociala beteende, hästens ätbeteende och stereotypa beteenden hos häst. 

Studenten ska ha grundläggande kunskaper i näringslära rörande häst 

Studenten ska ha omfattande praktiska kunskaper och färdigheter att utföra palpation, massage och stretching på häst och människa. Studenten ska kunna bedöma när veterinärvård eller läkarvård krävs. Eleven ska kunna utföra grunderna i artikulation och mobilisering på häst. 

Efter godkänd tentamen teoretiskt såväl som praktiskt, erhåller studenten ett UPH EquiCoach certifikat. 

Har du frågor?

Ansöknings-processen

Du ansöker enkelt via vårt formulär och blir därefter uppringd för muntlig genomgång. Därefter börjar din resa till ett nytt yrke.

FAQ

När man ska göra ett nytt yrkesval i livet så uppstår det många frågor. Läs våra vanligaste frågeställningar från blivande elever.

Finansiering

Vi samarbetar med Human Finans som erbjuder våra elever 24 månaders räntefri betalning per termin.