Friskvårdskonsulent - UPH Academy
UPH Academy logo

Friskvårds-konsulent

Förebygg skador och förbättra hundar fysiskt såväl som mentalt med denna utbildning! Denna utbildning har vi tagit fram i samarbete med veterinär och vänder sig till dig som vill arbeta med eller arbetar med hundar yrkesmässigt idag. Du blir Djurvårdare på nivå 2.  Startar i januari 

Kommande utbildningar!

Friskvårdskonsulent

Utbildningen är upplagd på 2 terminer, ca 1350 timmar och bedrivs på distans med 11 seminarium på vardera 4-5 dagar en gång i månaden*. 

Däremellan distansstudier med tillgång till mentor måndag – fredag.
Utbildningen räknas som en omfattande utbildning där du själv bestämmer när du studerar. De flesta av våra elever kan jobba deltid upptill.

OBS! Denna utbildning kan samläsas med UPH Canineopat under 1,5 år.

Vi de praktiska tillfällena praktiserar ni på vår toppmoderna anläggning som innehåller allt ni kommer arbeta med.

Utbildningsplan

Ladda ner kursplan här

Efter avslutad utbildning kan du till exempel jobba:

  • förebyggande inom all hundsport
  • i hundsportbutiker
  • på rehabcenter
  • starta eget

Prisuppgifter och övrig information

Utbildningen kostar 35 950 kr per termin. Utbildningen är under 2 terminer. En anmälningsavgift om 500kr tillkommer och betalas in i samband med ansökan. Anmälan är bindande. Terminsavgiften betalas senast 60 dagar före terminsstart.  Antagna elever kan ansöka om avbetalningsplan hos UPH alt. Human Finans.

Ladda ner utbildningsplanen ovan för att se utbildningens:

  • mål
  • omfattning
  • upplägg och organisation
  • urval, behörighetsbedömning och antagning
  • kvalitetssäkring

Innehåll kursplan

Anatomi och fysiologi
Invärtes anatomi: kroppens byggnad och inre funktioner såsom cellen, cirkulations- och respirationsapparaten, endokrina apparaten, neuromuskulära funktioner, matspjälknings- och utrensningsapparaten samt de olika nervsystemens byggnad och funktion.
Osteologi: detaljerade studier om djurets skelett och leder, beträffande byggnad och funktion.
Myologi: skelettmuskulaturens ursprung, fäste och funktion samt samspelet mellan antagonist och synergist. 

Biomekanik
Exteriöra avvikelser: begrepp och exteriöra avvikelsernas betydelse i rörelse.
Biomekanik: kroppens förutsättningar för rörelse, samspelet muskler och muskelgrupper i olika rörelsemoment.
Muskulära orsaker till rörelsestörningar: upptäcka och förstå händelseförloppet i rörelsestörningar. 

Praktik massage/rehab
Massageteknik. Stretching samt palpationsteknik. Praktisk användande av elektroterapi och ljusterapi samt val av korrekt behandlingsmetod. Hund i rörelse. Journalskrivning. Bedöma när veterinärvård krävs. Introduktion till rehabilitering i vattentrask, på vibrationsplatta och i pool. 

Företagsekonomi
Grundläggande företagsekonomi och coachning. Upprättande av affärsplan. 

Sjukdomslära
Grundläggande sjukdomslära. Hundens vanligast förekommande infektions- och inflammtions sjukdomar . Smittvägar och smittskydd. I samarbete med veterinär. Grundkurs i läkemedelshantering – D9-kurs, ingår som en separat del av kursen rehabilitering. innehållande moment som läkemedelshantering, medicineringsteknik, regler, risker och förvaring av läkemedel. 

Näringslära
Grundläggande näringslära – näringsämnen, vitaminer, mineraler och spårämnen. Hundens näringsbehov och näringsupptag. Foder och teorier kring utfodring av hund. 

Etologi
Beteendelära om hund. Hunden som enskild individ. Hunden i flock. Hunden och människan i samarbete Tolkning av hundens kroppsspråk och signaler. Tyda olika felbeteenden.

Mål

Efter avslutad utbildning ska eleven:

Ha goda kunskaper om grundläggande invärtes anatomi och ska kunna redogöra hundens inre funktioner såsom cellen, cirkulations- och respirationsapparaten, endokrina apparaten, neuromuskulära funktioner samt matspjälknings- och utrensningsapparaten samt de olika nervsystemens byggnad och funktion. Ha goda kunskaper om osteologi och kunna redogöra för och namnge skelettets olika delar och muskel ursprung samt fästen. Kunna beskriva skelettets olika leder och uppbyggnad av dessa på ett bra sätt. 

Ha goda kunskaper om myologi och kunna namnge skelettmuskulaturens ursprung, fäste och funktion samt förstå samspelet mellan agonist, synergist och antagonist. 

Ha goda kunskaper om hur kroppens rörelsemuskulatur påverkar skelettet och på så sätt få god förståelse för kroppens förmåga till rörelse och prestation. Förstå och väl kunna grundläggande orsakadiagnostik kopplad till rörelseapparaten orsakad av muskulära dysfunktioner. 

Studenten ska ha grundläggande kunskaper i akupunktur/akupressur. Känna till symptom eller åkommor i hundens rörelseapparat där akupunktur eller akupressur kan vara adekvat behandling eller fungera som komplement till annan behandling. Studenten ska ha grundläggande kunskap om kroppens energier och energiflöde Qi, samt om de 12+2 meridianerna. Studenten skall också besitta teoretisk och praktisk kunskap om utvalda punkter och behärska behandlingstekniken. 

Studenten skall också ha goda kunskaper i nålhantering, hygientänk och kunna behandla patienten på ett säkert sätt. 

Känna väl till de vanligaste och grundläggande sjukdomarna/ skadorna i leder och senor, muskulaturen samt skelettet. Känna väl till hur dessa vanligen behandlas utav veterinär. Kunna grundläggande smittskyddslära och veta precis hur man agerar i hundkontakter där det kan föreligga smittorisk. 

Studenten ska ha goda kunskaper om hundens näringsbehov och förmåga att ta upp olika näringsämnen samt om de kommersiella foder som finns att tillgå. Studenten skall även känna till vitaminers och mineralers betydelse för hundens hälsa och välbefinnande. Studenten ska även känna till problem som kan uppstå vid felaktig utfodring och föreslå förändringar för att avhjälpa dessa. Studenten skall även känna till och kunna diskutera olika teorier som finns angående utfodring av hund. 

Ha goda kunskaper om hur träning påverkar skelett, muskulatur och cirkulation och kunna göra individanpassade träningsupplägg och ha förståelse för kroppens förmåga till rörelse och prestation. Ha en god förståelse för orsaksdiagnostik kopplad till rörelseapparaten orsakad av muskulära dysfunktioner. Ha kunskap om teoretisk och praktisk träning i pool, vattentrask och olika typer av balans och stärkande övningar inom balans och vibration. 

Kunna utföra UPH´s hundmassage och stretching på ett väl utfört sätt. Ha god förståelse och förmåga att förstå varje individs vårdbehov och kunna lägga upp väl anpassade behandlingsprogram. Ska visa ansvarstagande och god förståelse för yrket som massageterapeut, och kunna föra mycket tydliga och sakkunniga dialoger med kund. 

Studenten ska ha god förståelse och kunskap om hundens beteende i flock, som enskild individ, samt i samverkan med människan både som arbetande hund och som sällskapsdjur. Ska ha kunskap om hundens signaler och kroppsspråk samt kännedom om olika felbeteenden. 

Studenten skall ha goda kunskaper i vilka instanser som reglerar hundhantering och vad som är gällande rätt på området. Skall även ha goda kunskaper om innehåll och tillämpning av lagarna. 

Kunna förstå grunderna väl i vad som krävs för att starta och driva ett företag. Ska upprätta en tydlig affärsplan med startbudget, resultatbudget, likviditetsbudget och marknadsplan i egen layout.

Har du frågor?

Ansöknings-processen

Du ansöker enkelt via vårt formulär och blir därefter uppringd för muntlig genomgång. Därefter börjar din resa till ett nytt yrke.

FAQ

När man ska göra ett nytt yrkesval i livet så uppstår det många frågor. Läs våra vanligaste frågeställningar från blivande elever.

Finansiering

Vi samarbetar med Human Finans som erbjuder våra elever 24 månaders räntefri betalning per termin.