Equipment Coach - UPH Academy
UPH Academy logo

Equipment Coach

Det finns en stor efterfrågan på att få hjälp med helheten och därför sätts det in ännu mer resurser på att följa ekipagen i sin utveckling. Varje kurs kommer följa ett antal ekipage under deras utveckling. Startar i augusti – löpande antagning.

Kommande utbildningar!

En utbildning där du coachar ekipaget i val av utrustning

Det finns en stor efterfrågan på att få hjälp med helheten och därför sätts det in ännu mer resurser på att följa ekipagen i sin utveckling. Varje kurs kommer följa ett antal ekipage under deras utveckling.

En Equipment Coach lär sig att hjälpa kunden att hitta rätt utrustning som passar häst och ryttare. En uppgift som kan vara svår och kräver mycket kunskap. Med hjälp av duktiga lärare får ni jobba direkt i näringslivet med verkliga ekipage. Ni blir nyckeln mellan kunden och butiken i jakten på rätt utrustning.

För att bli en duktig Equipment Coach krävs mycket träning och erfarenhet, därför har vi valt att diplomera våra elever först efter 30 st. journalförda coachningar.

Utbildningen löper under ca 6 månader med 6 seminarier på 3 dagar vardera. Därefter praktiserar våra elever under 3 månader för att få ihop de 30 st. journalerna som sedan godkänns tillsammans med en tentamen.

Utbildningsplan

Ladda ner kursplan här

Efter avslutad utbildning kan du jobba som:

  • sadelutprovare i butik
  • egenföretagare
  • utrustningsansvarig på större anläggningar
  • rådgivare hos leverantörer

 

Prisuppgifter och övrig information

Utbildningen kostar 29 000kr ex moms, dvs 36250 kr och är 1 termin lång. Varje termin kan finansieras via Human Finans från 610 kr i månaden 72 mån avbetalning eller 24 mån räntefritt. Läs mer

Anmälan för utbildning ska vara oss tillhanda senast 15 maj (efter 15 maj görs löpande antagning). Urval görs därefter och antagningsbesked skickas ut. Finns det platser kvar efter sista ansökningsdatum tas elever in löpande därefter. Anmälan är bindande. Terminsavgiften betalas senast 60 dagar före terminsstart.  Antagna elever kan ansöka om avbetalningsplan hos UPH alt. Human Finans.

Ladda ner utbildningsplanen ovan för att se utbildningens:

  • mål
  • omfattning
  • upplägg och organisation
  • urval, behörighetsbedömning och antagning
  • kvalitetssäkring

Innehåll kursplan

Anatomi och fysiologi
Kroppens och cellernas byggnad och funktion samt olika vävnader, organ och organsystem, tex blodcirkulationen, endokrina systemet, matspjälkningssystemet, nervsystemet och rörelseapparaten. Hästens skelettdelar, leder och ligament. Latinska namn, uppbyggnad och funktion. Musklernas namn på latin, ursprung, fäste och funktion på merparten av hästens muskler. 

Företagsekonomi
Grundläggande företagsekonomi och betalningsformer: Studenten ska få coaching för att kunna starta upp och komma igång med sin eventuella verksamhet. Upprättande av affärsplan. Kundbemötande och marknadsföring. 

Biomekanik
Begrepp och exteriöra avvikelsernas betydelse i rörelse. Upptäcka och förstå händelseförloppet i rörelsestörningar. Kroppens förutsättningar för rörelse, samspelet muskler och muskelgrupper i olika rörelsemoment. 

Ryttar personal trainer
Grundläggande begrepp inom konditionsträning, styrketräning, rörlighetsträning, balansoch koordinationsträning för människa. Utformning av individanpassade träningsupplägg för ryttare. Grundläggande kunskaper om de fysiologiska effekterna av träning. Hur man bedömer när det är olämpligt att rekommendera träning och istället ska hänvisa till läkare eller fysioterapeut. Grundläggande kunskaper kring sambandet mellan träning, energiomsättning och kostupplägg för människa. 

Sjukdomslära
Vanliga skador och sjukdomar i hästens rörelseapparat. Smittämnen, smittvägar och smittskydd. Skador och läkningsförmåga i olika vävnader. Några vanliga infektionssjukdomar hos häst samt deras orsak, diagnostik, behandling och profylax. Veterinärmedicinsk terminologi inom ämnet. 

Sadelutprovning
Grundläggande kunskaper i utprovning av sadlar. Teoretiska och praktiska genomgångar av sadlar och metod vid tillprovning. Ryttarens påverkan på ekipaget. Journalföring. 

Etologi
Etologiska grundbegrepp. Hästens sociala beteende, hästens ätbeteende och stereotypa beteenden hos häst, inlärningsmekanismer hos häst. 

Näringslära
Repetition om de viktigaste funktionerna i hästens matsmältningssystem. Grundläggande näringslära och hästens näringsbehov. Beräkning av foderstat och hullbedömning. Risker med felaktig utfodring.  

Praktik
Massageteknik för häst och människa. Stretching samt palpationsteknik. Häst i rörelse. Journalskrivning. Mobilisering. Bedöma när veterinärvård eller läkarvård krävs. Utvalda verktyg i manuell medicin. 

Mål

Efter avslutad utbildning:

Studenten ska ha omfattande kunskaper om hästens anatomi och fysiologi.

Studenten ska ha grundläggande kunskaper i förfarande kring att starta företag.

Studenten ska ha goda kunskaper i hästens exteriör och exteriöra avvikelser samt muskulära orsaker till rörelsestörning. Studenten ska ha omfattande kunskaper om hästens biomekanik.

Studenten ska ha grundläggande kunskaper i allmän sjukdomslära. Känna till vanliga skador och sjukdomar i hästens rörelseapparat. Kännedom om de vanligaste infektionssjukdomarna på häst.

Studenten ska ha omfattande teoretiska kunskaper inom manuella terapier samt övriga behandlingsmetoder.

Studenten ska ha kännedom om veterinärmedicinska diagnosmetoder och behandlingsmetoder samt kännedom om konvalescensförlopp och principen för att upprätta rehabiliteringsprogram.

Grundläggande kunskaper i läkemedelshantering.

Studenten ska ha grundläggande kunskaper i näringslära rörande häst.

Studenten ska ha kunskap för att kunna bedöma om och varför en sadel inte passar hästen.

Studenten ska ha grundläggande förståelse om hästens sociala beteende, hästens ätbeteende och stereotypa beteenden hos häst.

Studenten ska ha omfattande kunskaper att utföra palpation, manuella terapier såsom massage, stretching, mobilisering praktiskt. Kunna utföra korrekt behandling med elektroterapi, ljusterapi och stötvåg. Kunna bedöma när veterinärvård krävs.

Har du frågor?

Ansöknings-processen

Du ansöker enkelt via vårt formulär och blir därefter uppringd för muntlig genomgång. Därefter börjar din resa till ett nytt yrke.

FAQ

När man ska göra ett nytt yrkesval i livet så uppstår det många frågor. Läs våra vanligaste frågeställningar från blivande elever.

Finansiering

Vi samarbetar med Human Finans som erbjuder våra elever 24 månaders räntefri betalning per termin.